The Trend Dobrenjem - Johnny Get Angry

Heder

Att använda ord som börjar på heder är inte allt så välkommet - hedermord till exempel - ingenting positivt i det! Men orden hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem är alla uttrryck som i grund och botten bottniskt borde syfta på något positivt! Hedersknyffel är till exempel ett uttryck för en hygglig person! Och det är väl något positivt! Orden hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem kanske ska brukas mer?