The Trend Dobrenjem - Johnny Get Angry

Lars Gathenhielm

Lars Gathenhiellm (1689 - 1718) var en svensk kapare som år 1710 fick fullmakt av Kung Karl XII att attackera och plundra fiendeskepp under nordiska krigen med Göteborg som bas. Under sin åtta års verksamhet köpte och utrustade Gathenhielm, samt var delägare i ett femtiotal fartyg. Samt plundrade över 80 fartyg. Han blev ibland anklagad för ren piratverksamhet, men beskyddades alltid av kungen. I början av 1718 blev Gathenhielm anklagad för smugglingsförsök, men han dog i bentuberkulos innan han blev ställd inför rätta, 29 år gammal.